O nas

Projekt SPIN-LAB

Projekt Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych został zrealizowany przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej. To przedsięwzięcie wykorzystujące wiedzę, kompetencje i doświadczenie WCSS w zakresie efektywnego i bezpiecznego przetwarzania, składowania oraz udostępniania danych.
 

Podstawowym celem projektu było unowocześnienie i usprawnienie działalności laboratoriów badawczych, szczególnie tych działających w obszarze nowych technologii badawczych. Powstała platforma informatyczna E-SCIENCE.PL, która dedykowana jest środowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

 

Wzmocnienie potencjału jednostek naukowych

Projekt SPIN-LAB został zrealizowany poprzez wdrożenia w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji w formie dedykowanych Systemów Zarządzania Informacją Laboratoryjną (LIMS), które mają na celu  wsparcie realizacji prac laboratoryjnych. Jednostki prowadzące wiele badań, w tym również akredytacyjnych, potrzebują systemu, który obejmuje oprogramowanie do zbierania wyników z pomiarów, porządkuje dane archiwalne na specjalnie wydzielonym dysku sieciowym, ułatwia raportowanie i przeszukiwanie wyników badań, rezerwację urządzeń pomiarowych, rejestr zapytań ofertowych czy tworzenie harmonogramów pracy. Co ważne, usługi LIMS ułatwiają też utrzymanie w bieżącej pracy procedur wypracowanych w procesie akredytacji oraz wymagań systemów zarządzania jakością. Wpływa to bardzo istotnie na jakość zarządzania pracą w laboratorium i umożliwia szerszą działalność naukową oraz współpracę z przemysłem. Duża oszczędność kosztów poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami pozwalają na pracę z większą ilością klientów oraz  działania badawcze związane z innowacyjnymi rozwiązaniami, np. w zakresie dokładności pomiarowej.

Aktualnie w projekcie udostępniono aplikacje dostosowane do potrzeb i wymagań stawianych laboratoriom badawczym. Pozwalają one na wzmocnienie jakości organizacji pracy w laboratorium oraz na długoletnie korzystanie z zasobów infrastruktury, serwerów i mocy obliczeniowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach projektu powstało szereg usług, które wpływają na efektywność organizacji badań, porządkują zasoby danych, usprawniają komunikację grupową, a także ułatwiają utrzymywanie stałych kontaktów naukowo-badawczych. Korzystanie z nich umacnia potencjał jednostek naukowych, dając możliwość prowadzenia profesjonalnych badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i czytelnej prezentacji wyników takich badań.

 

Źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z budżetu Państwa (nr POIG.02.03.00-02-027/13).


Okres trwania: 04.2014 - 12.2015

Budżet:

Całość środków: 34 718 706,00 zł

85% kwoty finansowania: 29 510 900,10 zł (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

15% kwoty finansowania: 5 207 805,90 zł (środki dotacji celowej)