E-DOCS

to usługa Platformy e-science.pl, która umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym osobom wspólną pracę nad jednym dokumentem. Pozwala tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prowadzić obliczenia w języku Python oraz zarządzać dokumentami tworzonymi w LaTeX, dzięki następującym narzędziom:

  • notatnik elektroniczny

  • notatnik matematyczny

  • arkusz kalkulacyjny

  • menadżer projektów LaTeX

Zarejestruj zespół

Notatnik elektroniczny

Notatnik elektroniczny pozwala użytkownikom na wspólną pracę nad jednym dokumentem. Daje możliwość nadzorowania i przyznawania uprawnień użytkownikom oraz posiada system kontroli wersji, pozwalający na przywracanie wcześniejszych danych. Ponadto notatnik umożliwia eksport oraz import dokumentów w wielu formatach. Działa także na urządzeniach mobilnych.  Dzięki swym funkcjonalnościom Notatnik może znacznie usprawnić prace związane z przygotowaniem m.in. publikacji naukowych, wniosków grantowych czy dokumentów prawnych.

Usługa umożliwia:

tworzenie dokumentów,

współdzielenie dokumentów w ramach zespołu lub z zaproszonymi osobami,

jednoczesną edycję dokumentów przez wielu użytkowników, 

śledzenie zmian w tekście,

czatowanie podczas tworzenia dokumentu,

publikację dokumentów,

 zarządzanie prawami (udostępnianie) dokumentów,

pracę nad własnym fragmentem teksu, bez wstrzymywania  pracy innych.

Notatnik matematyczny

Notatnik matematyczny powala na prowadzenie obliczeń matematycznych w języku Python. Dostępny jest z bibliotekami: matplotlib, SciPy, NumPy.

Usługa umożliwia:

edycję kodu i jego uruchamianie w oknie przeglądarki,

współdzielenie dokumentów w ramach zespołów lub z zaproszonymi osobami,

publikację dokumentów,

zarządzanie prawami (udostępnianie) dokumentów,

wstawianie tekstu i zaawansowanych wyrażeń matematycznych,

tworzenie wykresów,

prowadzenie obliczeń równoległych.


Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny pozwala na tworzenie dokumentów z danymi ułożonymi w kolumnach i wierszach. Zawartością może być tekst lub duże zbiory wartości liczbowych.

Usługa umożliwia:

wykonywanie obliczeń za pomocą definiowanych przez użytkownika formuł,

wspólne korzystanie, w tym edycję, jednego dokumentu przez  wielu użytkowników w czasie rzeczywistym,

integrację z zewnętrznymi narzędziami,

tworzenie dynamicznych dokumentów w formatach HTML (JSP) i tworzenie interfejsu użytkownika (JSF),

tworzenie złożonych zależności pomiędzy arkuszami,

eksportowanie i importowanie zawartości dowolnego arkusza,

tworzenie wykresów dla wybranych danych.

Menadżer projektów LaTeX

Menadżer projektów LaTeX służy do zarządzania dokumentami  tworzonymi w LaTeX. Usługa pozwala na  zautomatyzowane składanie tekstu  oraz formatowanie dokumentów.


Usługa umożliwia:

tworzenie rozbudowanych projektów LaTeX,

współdzielenie projektów w ramach zespołów lub z zaproszonymi osobami,

 symultaniczną edycję projektów przez wielu użytkowników,

• przeglądanie komunikatów diagnostycznych kompilacji,

 śledzenie zmian dokonanych w tekście,

 czatowanie podczas tworzenia dokumentu,

zarządzanie spisem literatury, grafiką i plikami,

publikację projektów,

• zarządzanie prawami dokumentu.

Zarejestruj zespół i zacznij korzystać

Zarejestruj zespół