E-LAB

to usługa Platformy e-science.pl, wspomagająca pracę i zarządzanie zasobami w laboratoriach naukowych dzięki dwóm narzędziom:

  • ELN Online

  • LIMS Online

Zarejestruj zespół

ELN Online

ELN Online to usługa przeznaczona do tworzenia i prowadzenia elektronicznych dzienników laboratoryjnych. Narzędzie zapewnia ochronę własności wpisów tworzonych przez różnych członków zespołu.

Usługa pozwala na :

dodawanie wpisów i komentarzy,

• tworzenie wpisów zawierających równania matematyczne,

załączanie plików i odnośników bibliograficznych,

• przeszukiwanie wpisów w dzienniku,

• oznaczanie wpisów za pomocą kolorowych flag oraz adnotacji (tagów).

LIMS Online

LIMS to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie laboratoriami badawczymi.  Narzędzie pozwala na definiowanie projektów i zadań, w ramach których będą planowane zakupy urządzeń i zasobów oraz wykonywane syntezy lub pomiary.  Dzięki swym rozbudowanym funkcjonalnościom usługa daje możliwość zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności zespołu badawczego. Aplikację można dostosować do potrzeb różnych zespołów badawczych.


Usługa pozwala na :

• zarządzanie personelem (urlopy, delegacje), projektami badawczymi w laboratorium i stanem magazynowym,

• monitorowanie aktywności laboratorium (m. in. nadzór nad wykorzystaniem aparatury, realizacją zleceń, kosztami pracy laboratorium ),

• tworzenie konfigurowalnego pulpitu, pozwalającego na ustalenie zadań do realizacji, podgląd kalendarzy członków zespołu, prowadzenie statystyk i komunikację z zespołem,

jednoznaczny i ustandaryzowany sposób opisu danych,

• współpracę w grupach naukowych i projektowych,

• zarządzanie czasem rezerwacji urządzeń w laboratorium,

• wyszukiwanie danych pomiarowych.


Zarejestruj zespół i zacznij korzystać

Zarejestruj zespół