E-REPO

to usługa Platformy e-science.pl, która umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym gościom współtworzenie i gromadzenie informacji, wiedzy oraz danych bibliograficznych i załączników, a także zarządzanie zasobami cyfrowymi, dzięki następującym narzędziom:

  • MediaWiki

  • repozytorium cyfrowe

  • repozytorium kodu

  • menadżer bibliografii


Zarejestruj zespół

MediaWiki

MediaWiki pozwala użytkownikom współtworzyć i gromadzić informacje oraz wiedzę (repozytorium wiedzy).  Jest wyposażona w rozbudowany edytor tekstów. Jednym z najpopularniejszych zastosowań mechanizmów MediaWiki jest Wikipedia.  

Usługa pozwala na: 

• przygotowanie dokumentacji dla różnych projektów,

• gromadzenie dokumentów i ich archiwizację,

• zarządzanie dokumentacją w projekcie,

• publikowanie informacji.

Repozytorium cyfrowe

Repozytorium cyfrowe pozwala na publikowanie, wyszukiwanie,  przeglądanie oraz przechowywanie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w  jednolity sposób, zapewniający długoterminowe użytkowanie. Standaryzacją objęte są: interfejsy dostępu, model metadanych oraz formaty danych. Z usługi tej mogą korzystać również inni użytkownicy, ale tylko w trybie wyszukiwania i przeglądania bez możliwości wykonywania operacji transakcyjnych.  W tym trybie z repozytorium mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu, włączając w to automaty indeksujące komercyjnych wyszukiwarek. 

Usługa pozwala na: 

upowszechnianie dorobku naukowego pracowników,

promowanie badań naukowych,

tworzenie archiwum własnych dokumentów elektronicznych,

dostęp przez graficzny interfejs użytkownika (GUI) aplikacji uruchamianej w oknie przeglądarki internetowej (strony internetowe).

Repozytorium kodu

Repozytorium kodu dostarcza infrastrukturę do zarządzania repozytoriami poprzez interfejs oparty na sieci web. Użytkownik może w prosty sposób tworzyć projekty zawierające repozytoria i nadawać im uprawnienia dostępu w ramach Platformy.  Usługa rozwiązuje problemy związane z przechowywaniem i aktualizacją plików. Prawidłowo skonfigurowane narzędzie zwalnia użytkownika z konieczności przechowywania plików w różnych wersjach.

Usługa pozwala na:

• zarządzanie kodem źródłowym,  w szczególności C, C++, Mathematica, Matlab, LabVIEW,

tworzenie artykułów naukowych,

tworzenie projektów programistycznych z jednego obszaru tematycznego, które mogą być integrowane w grupy,

uzupełnianie plików pomiarowych oraz zarządzanie plikami wynikowymi z urządzeń pomiarowych.

Menadżer bibliografii

Menadżer bibliografii pozwala użytkownikom na gromadzenie i współdzielenie danych bibliograficznych i załączników. Jest wykorzystywany przez wtyczki edytorów tekstu umożliwiające automatyczne formatowanie cytowań i generowanie wykazu literatury.  Menadżer bibliografii dostarcza narzędzi i funkcji wspierających zarządzanie: bibliografią naukowo-techniczną, bibliografią prasową oraz przeglądem danych tematycznych, pozyskanych ze stron internetowych.  System pracy twórczej, oparty na gromadzeniu danych bibliograficznych i pracy redakcyjnej z tekstem, jest stosowany głównie przez autorów publikacji naukowych lub innych opracowań zawierających odpowiednio sformatowane cytowania i wykaz literatury.

Usługa pozwala na: 

kaskadowe zarządzanie bibliografią,

budowę własnej bazy w ramach kolekcji,

tworzenie  kopii zapasowych bazy, kolekcji oraz przenoszenie bazy na inne maszyny lokalne.


Zarejestruj zespół i zacznij korzystać

Zarejestruj zespół