E-TEAM

to usługa Platformy e-science.pl, która wspomaga organizację pracy zespołu, pozwala na przeprowadzanie ankiet i wirtualnych spotkań oraz publikowanie informacji o zespołach badawczych, dzięki następującym narzędziom:

  • kalendarz

  • książka adresowa

  • ankiety

  • wideokonferencje

  • listy mailingowe

  • zarządzanie zespołem

  • micro cms

Zarejestruj zespół

Kalendarz

Kalendarz służy do zarządzania spotkaniami i planowania czasu pracy. Umożliwia definiowanie wydarzeń i zadań oraz zapraszanie osób do współpracy. Aplikacja zawiera  klienta poczty elektronicznej, umożliwiającego szybkie i sprawne wysyłanie wiadomości e-mail do zdefiniowanych grup użytkowników. Wszystkie funkcje usługi można współdzielić z członkami zespołu nadając im odpowiednie prawa dostępu.


Usługa pozwala na:

planowanie czasu pracy w zespołach badawczych, dzięki współdzieleniu wydarzeń i zadań zdefiniowanych w kalendarzu,

zarządzanie terminami w projektach badawczych poprzez definiowanie cyklicznych wydarzeń i wyjątków oraz ustawianie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej,

współdzielenie kalendarza z innymi osobami z zespołu i definiowanie odpowiednich praw dostępu dla każdej z osób lub grup,

zarządzanie spotkaniami większej liczby osób poprzez definiowanie wydarzeń wraz z zaproszeniem do współuczestnictwa oraz automatyczne powiadomienia e-mail o planowanym wydarzeniu,

weryfikację statusu (wolny/zajęty) każdego ze współuczestników,

• synchronizację kalendarza  na wielu platformach, takich jak: komputer, telefon czy tablet oraz w różnych systemach operacyjnych.

Ankiety

Ankiety to usługa Platformy e-science.pl służąca do definiowania, przeprowadzania i obsługiwania wyników ustaleń w grupie użytkowników. Umożliwia tworzenie ankiet anonimowych, publicznych (konieczność podania adresu e-mail) albo chronionych (tylko użytkownicy platformy).

Usługa pozwala na:

tworzenie, wypełnianie, przeglądanie wyników i wyszukiwanie ankiet dotyczących doboru terminu, wyrażenia preferencji (pytania zamknięte jedno- lub wielokrotnego wyboru spośród zdefiniowanych odpowiedzi) lub opinii (pytania otwarte, tekstowe),

tworzenie ankiet zwykłych i typu harmonogram,

• automatyczne rozsyłanie zaproszeń,

• kopiowanie oraz dodawanie uczestników w trakcie trwania ankiety,

• wizualizację i eksport wyników ankiety.

Kontakty

Kontakty to usługa Platformy e-science.pl automatycznie generująca książkę adresową, zawierającą kontakty do wszystkich osób w zespole. Nowi  członkowie zespołu dopisywani są do książki adresowej podczas rejestracji. Narzędzie zawiera klienta poczty elektronicznej umożliwiającego szybkie i sprawne wysyłanie wiadomości e-mail do zdefiniowanych grup użytkowników. Wszystkie funkcje usługi można współdzielić z członkami zespołu nadając im odpowiednie prawa dostępu. Aplikacja zsynhronizowana jest z wieloma klientami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi.


Usługa pozwala na:

tworzenie osobistych, zespołowych i grupowych książek adresowych,

współdzielenie  książki adresowej z innymi osobami z zespołu oraz definiowanie odpowiednich praw dostępu dla każdej z osób lub grup,

definiowanie oddzielnych grup kontaktów w ramach zespołów badawczych.

Wideokonferencje

Wideokonferencje to usługa pozwalająca na  na prowadzenie wirtualnych spotkań. Uczestnicy mogą również rozmawiać korzystając z czatu, dzielić się i wymieniać informacjami czy materiałami oraz współdzielić aplikacje. 

Usługa jest dostępna dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux, a także urządzeń mobilnych. Aby z niej korzystać wystarczy użyć przeglądarki internetowej z aktualną wtyczką Adobe Flash Player albo aplikacji Adobe Connect dla urządzeń mobilnych. 

Usługa pozwala na:

organizowanie wideokonferencji prywatnych, chronionych lub publicznych,

transmisję audio i wideo,

współdzielenie dokumentów, aplikacji i tablicy,

wymianę plików,

zdalną konfigurację aplikacji lub oprogramowania,

rejestrację wirtualnych spotkań oraz udostępnianie nagrań,

tworzenie ankiet, formularzy, zapytań oraz przeprowadzenie głosowania.

Listy mailingowe

Listy mailingowe to usługa pozwalająca na tworzenie, zarządzanie oraz moderowanie list dyskusyjnych. Narzędzie umożliwia rozsyłanie wiadomości  użytkownikom, którzy zapisali się do listy dyskusyjnej oraz efektywne prowadzenie dyskusji przez wielu członków zespołu jednocześnie.


Usługa pozwala na:

• tworzenie otwartych lub zamkniętych list dyskusyjnych,

subskrybowanie list mailingowych i zarządzanie subskrypcjami,

• czytanie archiwum listy on-line.

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem to centralna usługa Platformy e-science.pl pozwalająca na rozpoczęcie procedury rejestracji nowego zespołu oraz procedury rejestracji członka utworzonego wcześniej zespołu poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na udostępnianych  przez usługę stronach internetowych.  Każdy zarejestrowany członek zespołu lub jego kierownik automatycznie staje się użytkownikiem Platformy e-science.pl.

Procedura rejestracji zespołu wymaga podjęcia akcji przez administratorów Platformy, polegających na weryfikacji danych wprowadzonych na formularzu rejestracji oraz, po pozytywnym zakończeniu tej weryfikacji, skonfigurowaniu i uruchomieniu usług przewidzianych dla zespołu wraz z zarejestrowaniem jego kierownika.
Procedura rejestracji członka zespołu wymaga podjęcia akcji przez kierownika zespołu, związanych z zaakceptowaniem lub odrzuceniem zgłaszanej kandydatury, przy czym akceptacja skutkuje zarejestrowaniem nowego członka w zespole.


Usługa pozwala na:

• rejestrację zespołów badawczych wraz z ich kierownikami oraz członkami,

zarządzanie użytkownikami zespołów badawczych (przeglądanie listy użytkowników, akceptacja użytkowników zarejestrowanych, dodawanie użytkowników z innych zespołów, blokowanie użytkowników - w obrębie każdego z zespołów, wysyłanie zaproszeń),

• zarządzanie grupami roboczymi oraz obsługę list dyskusyjnych,

• zmianę danych kontaktowych użytkowników oraz hasła, odzyskiwanie hasła.

Micro CMS

Micro CMS jest usługą przeznaczoną do publikowania informacji o zespołach badawczych, ich składzie osobowym, posiadanej aparaturze, laboratoriach, ofercie oraz innych faktów z wykorzystaniem mikrodanych. Zestaw oferowanych w niej funkcji dopełnia narzędzie do wyszukiwania opublikowanych informacji.

Z usługi tej mogą korzystać członkowie zespołów zarejestrowanych na Platformie e-science.pl jak i inni użytkownicy Internetu, którzy mogą przeglądać i wyszukiwać opublikowane treści. Ponadto dla każdego z zespołów uruchamiana jest osobna instancja usługi ze zdefiniowanym zbiorem uprawnień.


Usługa pozwala na:

proste zarządzanie wyglądem i treścią (wizytówką zespołu, opisem zespołu, wykazem aparatury, listą laboratoriów, ofertą zespołu, zawartością dodatkowych stron) oraz wyszukiwanie informacji,

realizowanie podstawowych założeń systemów klasy CMS (ang. content management system) i systemów zarządzania treścią,

redagowanie treści przez zalogowanych użytkowników, po zakończeniu edycji  informacje te mogą być przeglądane przez innych użytkowników,

publikowanie treści automatycznie.


VPN

Dostęp do części usług platformy takich jak serwery licencji, dysk sieciowy (poprzez protokół CIFS) możliwy jest wyłącznie przez usługę VPN (ang. Virtual Private Network). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa (uniemożliwienie skorzystania niepowołanym osobom,  szyfrowanie transmisji), wygodę użytkowania (usługi dostępne są niezależnie od adresu komputera klienckiego) oraz rozliczalność.


Riot

Riot.im to zdecentralizowany, szyfrowany komunikator oparty na protokole Matrix. Służy do prowadzenia rozmów kooperacyjnych w zespołach, pozwalając użytkownikom na bezproblemowe łączenie się ze swoimi współpracownikami i tworząc uniwersalny kanał komunikacji.

Obsługuje szyfrowanie end-to-end, grupy, kanały i udostępnianie plików między użytkownikami. Jest dostępny jako aplikacja internetowa, jako aplikacje dla wszystkich głównych systemów operacyjnych oraz jako aplikacja mobilna na Androida i iOS.

Zarejestruj zespół i zacznij korzystać

Zarejestruj zespół