Oferty zespołów

Sprzęt
16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000
więcej
Sprzęt
16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000
więcej
Sprzęt
60-cm teleskop Cassegraina
Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
więcej
Sprzęt
A2TFJ1SAW
Urządzenie do spawania łukiem krytym.
więcej
Sprzęt
ABAQUS

     ABAQUS - specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych

licencja komercyjna bez ograniczeń czasowych na pakiet programów do obliczeń metodą elementów skończonych ABAQUS w wersji 6.6-4.

Uzupełnienie pakietu stanowi Intel Visual Fortran Compiler 9.1 for Windows. Oprogramowanie pracuje na wieloprocesorowej stacji roboczej HP xw8400. Oprogramowanie obejmuje:

  •     ABAQUS/Explicit (program metody elementów skończonych do symulacji zjawisk o charakterze dynamicznym),
  •     ABAQUS/CAE (pre- i postprocesor do programów analizy - Complete ABAQUS Environment).
więcej
Oferta
Agregat zarządzający wykorzystaniem energii

Agregat zarządzający wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych.

Opracowanie agregatu zarządzającego wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych tj. maszyny, która współpracując z kilkoma akumulatorami różnych form energii prowadzi racjonalną gospodarkę energią i mediami (woda, powietrze).


Efekt końcowy:

Demonstrator agregatu zarządzającego wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych.


Oczekiwane efekty:

Zwiększenie efektywności energetycznej procesów,

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej,

Efektywne zarządzanie energią,

Rozłączenie technologii od zasilania w energię,


Słowa kluczowe: energy storage, energy management


Kontakt: zbigniew.gnutek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 36 05

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grid: marek.wasowski@pwr.edu.pl, tel ...

więcej
Oferta
Akumulacja nadprodukcji energii elektrycznej

Akumulacja nadprodukcji energii elektrycznej w akumulatorach pneumatycznych.

Opracowanie systemu akumulacji nadprodukcji energii elektrycznej w akumulatorach pneumatycznych wykorzystujących sprężarki i rozprężarki objętościowe.

Efekt końcowy:

Demonstrator systemu akumulacji sprężarki i rozprężarki objętościowe nadprodukcji energii elektrycznej  wykorzystujący.

Oczekiwane korzyści:

Zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne nośniki energii,

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

Zwiększenie efektywności energetycznej,

Akumulacja nadwyżek energii elektrycznej,

Słowa kluczowe: electricity accumulation, pneumatic accumulators

Kontakt: zbigniew.gnutek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 36 05

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grids: marek.wasowski@pwr.edu.pl, tel. 71 320 44 28

więcej
Oferta
Analiza mikrotwardości
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania mikrotwardości, wyznaczanie twardości, stałych materiałowych, pełzania oraz relaksacji dla materiałów litych, cienkich warstw, polimerów, żeli i innych materiałów.
więcej
Oferta
Analiza oporu powierzchniowego
Centrum Inżynierii Powierzchni umożliwia wyznaczanie oporu powierzchniowego metodą czteropunktową dla szerokiej gamy materiałów oraz cienkich warstw.
więcej
Oferta
Analiza składu chemicznego powierzchni
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje analizę jakościową i ilościową składu chemicznego powierzchni oraz warstw podpowierzchniowych za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS / UPS) oraz spektroskopii elektronów Augera (AES).
więcej
more