Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli | Infrastruktura Transportu

Domena: Laboratorium dysponuje sprzętem do badań oddziaływania infrastruktury transportowej na otoczenie  w zakresie drgań i ich oddziaływania na otaczająca zabudowę.. Laboratorium wchodzi w skład Instytutu Mechaniki ...
Akredytacja: akredytacja nr AB846 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji
szczegóły oferty

Zespół Badawczy Mechaniki Eksperymentalnej | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Laboratorium pomiarów radioaktywności środowiskowych | CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Domena:
 • Stanowisko przygotowania próbek do pomiarów,
 • Trzy spektrometry promieniowania gamma: dwa wyposażone w detektory półprzewodnikowe HPGe (Canberra-Packard) oraz jeden spektrometr przenośny z detektorem scyntylacyjnym,
 • Półprzewodnikowy spektrometr ...
szczegóły oferty

Aparatura do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości | Instytut Elektrotechniki

System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość, bazując na teoriach DFT, Horvatha-Kawazoe, t-Plot, Dubinina-Astakhova, Dubinina-Radushkevica, BJH, izoterm ...
Opis: System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość ...
szczegóły oferty

Zestaw do monitoringu parametrów hydrologicznych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Pompy zanurzeniowe pozwalają na pobór wód z otworów piezometrycznych i studni o głębokości do 90 metrów. Zastosowanie pomp pozwala na pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizykochemicznych wód. Młynki hydrometryczne służą do pomiarów wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych o różnej wielkości przepływu. Pomiary wielkości przepływu pozwalają oszacować ilość przepływających zanieczyszczeń ...

Opis:

Pompy zanurzeniowe pozwalają na pobór wód z otworów piezometrycznych i studni o głębokości do 90 metrów. Zastosowanie pomp pozwala na pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizykochemicznych wód. Młynki hydrometryczne służą do pomiarów wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych o różnej ...

szczegóły oferty

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego: JEOL JES FA-200 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Technologie sensorowe | Inteligentne sieci i technologie sensorowe ITSensor

W zakresie technologii sensorowych oferujemy współpracę w przekrojowych (horyzontalnych) obszarach obejmujących:

 1. Innowacyjne materiały dla technologii sensorowej,
 2. Sensory wysokiej rozdzielczości i dokładności,
 3. Sensory i sieci sensorowe dla diagnostyki bio-medycznej,
 4. Sensory i sieci sensorowe dla prewencji w stanach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i/lub epidemiologicznego,
 5. Sensory i sieci sensorowe dla inteligentnych budynków i ...
szczegóły oferty

Projektowanie i konstrukcja czujników chemicznych | Inteligentne sieci i technologie sensorowe ITSensor

Tworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i opracowania technologii wytwarzania czujników chemicznych, w tym:

 • elektrochemiczne,
 • półprzewodnikowe,
 • termometryczne,
 • masowe,
 • optyczno-światłowodowe,
 • typu lab-on – chip,
 • spektrometryczne,
 • rezonansowe (MEMS/NEMS) i inne.
szczegóły oferty

Właściwości akustyczne budynków i materiałów | Inteligentne budownictwo energooszczędne

Projektowanie i badania właściwości akustycznych materiałów, przegród i budynków.
szczegóły oferty